You are here

University of Szeged Rankings

Score Rank
University Subject Rankings 2014 - Modern Languages 101-150
Pharmacy & Pharmacology
Historical Data Score Rank
University Subject Rankings 2016 151-200
Chemistry
Historical Data Score Rank
University Subject Rankings 2016 301-400
English Language and Literature
Historical Data Score Rank
University Subject Rankings 2016 251-300
Linguistics
Historical Data Score Rank
University Subject Rankings 2016 151-200
Modern Languages
Historical Data Score Rank
University Subject Rankings 2016 201-250
Biological Sciences
Historical Data Score Rank
University Subject Rankings 2016 301-400
Medicine
Historical Data Score Rank
University Subject Rankings 2016 251-300
Linguistics
Historical Data Score Rank
University Subject Rankings 2015 101-150
Modern Languages
Historical Data Score Rank
University Subject Rankings 2015 201-250
Biological Sciences
Historical Data Score Rank
University Subject Rankings 2015 301-400
Medicine
Historical Data Score Rank
University Subject Rankings 2015 251-300
Pharmacy & Pharmacology
Historical Data Score Rank
University Subject Rankings 2015 151-200
Chemistry
Historical Data Score Rank
University Subject Rankings 2015 301-400
English Language and Literature
Historical Data Score Rank
University Subject Rankings 2015 201-250
Modern Languages
Historical Data Score Rank
University Subject Rankings 2014 101-150
Agriculture & Forestry
Historical Data Score Rank
University Subject Rankings 2013 151-200
Modern Languages
Historical Data Score Rank
University Subject Rankings 2013 151-200